Οι γυναίκες δεν θα είναι ποτέ τόσο επιτυχημένες όσο οι άνδρες επειδή δεν έχουν συζύγους για να τις συμβουλεύσουν

(Dick Van Dyke)