Πώς τα ζώα  βρισκούν  μια κοινή γλώσσα με τα παιδιά