Στους δρόμους της γερμανικής πόλης του Kassel υπάρχει  ένα ασυνήθιστο θέαμα – ένα τεράστιο αντίγραφο του Παρθενώνα, που χτίστηκε από εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία,